admin

Author Archives

Thatchtec maakt duurzame oplossingen voor chemische middelen

“Wereldwijd staat voedselproductie onder druk door de klimaatverandering, maar ook door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hier moet wat aan gebeuren”

Een middel, dat wel aanslag en mos aanpakt, maar geen schade aan de natuur brengt? Het is voor Henk Meints, ontwikkelaar bij Thatchtec BV, inmiddels geen toekomstmuziek meer. Samen met Maral coatings uit Hoogeveen ontwikkelde Thatchtec BV een duurzaam bio-polymeer coatingproces. We vroegen Henk wat deze bio-coating doet, en waar het voor ingezet kan worden.


Bodem Resetten – Biobased tegen bodemziekten

Ze vormen een groot probleem voor de wereldwijde gewassenteelt: aaltjes en schimmels. Na ruim vijf jaar grondig onderzoek heeft Thatchtec tot de bodem uitgezocht hoe we zulke ziekten met biobased technologieën kunnen bestrijden.


Reset uw bodem voor een duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden!

Aaltjes en schimmels vormen een groot probleem voor bodem en gewas. Steeds minder chemische middelen zijn toegestaan, waardoor de noodzaak voor een alternatieve, duurzame oplossing toeneemt. Een milieuvriendelijke manier om een aantal grondgebonden ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden is het resetten van uw bodem.

.Artikel ‘Bodem Resetten’; Agrifirm 20 juni 2017


Vietnamese testen met Bodem Resetten

De Nederlandse vinding van bodemresetten is als noviteit gepresenteerd in de Vietnamese Chrysantenteelt. De presentatie maakte onderdeel uit van de handelsmissie met minister-president Mark Rutte.


Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact