‘Bodemresetten’ bij chrysant geeft in juli de beste resultaten

‘Bodemresetten’ bij chrysant geeft in juli de beste resultaten

Het ‘Bodemresetten’ bij chrysant geeft in juli de hoogste bedrijfszekerheid en het beste bedrijfskundig resultaat. Dat blijkt uit praktijk onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw, DLV Plant en Thatchtec.

‘Praktijkproef Chrysanten’, Agri Holland 22 juni 2015

Het ontsmetten van de grond is een onvermijdelijke activiteit in de Nederlandse grondgebonden glastuinbouw tegen persistente grondgebonden ziekten (bijvoorbeeld Verticillium dahliae) en plagen (bijvoorbeeld wortelduizendpoot, Scutigerella immaculata). Eerder werd onderzoek gedaan naar biologische grond ontsmetting als alternatief voor stomen. Dit is nu in de praktijk getest en de resultaten zijn positief. De methode omvat het aanbrengen van de voor micro-organismen makkelijk afbreekbare organische stof ‘Herbie’ in de juiste dosering in ‘ruw eiwit’ op een vochtig perceel. Vervolgens moet de grond worden doorgespit, beregend en luchtdicht worden afgedekt met hoogwaardig folie.

Om de praktijkimplementatie mogelijk te maken, en zo ‘bodemresetten’ een rol van betekenis te geven in de nabije toekomst, is doorontwikkeling van de methode nodig op de volgende punten:

  • Ervaring opdoen in praktijksituaties;
  • Betrouwbaarheid van ontsmettingsresultaten bevestigen;
  • Bedrijfskundige inpassing;
  • Teelteffecten op de lange termijn bepalen;
  • Betrouwbare procesindicatoren ontwikkelen.

Wageningen UR Glastuinbouw, DLV Plant en Thatchtec hebben voor dit vervolgonderzoek bij 4 chrysantenbedrijven praktijkervaring opgedaan. Aanvullend onderzoek is uitgevoerd bij Wageningen UR Glastuinbouw naar procesversnellingsmogelijkheden en betrouwbare procesindicatoren. De teelt en ontsmettingsresultaten zijn bij 3 van de 4 bedrijven tot 5 teelten na ontsmetting even goed of beter dan na het stomen. Het proces kan verkort worden naar 9 dagen door gebruik te maken van een hogere dosering ruwe eiwit, maar dit leidt tot wat groeiremming in de eerstvolgende teelt.

Uitvoering in juli biedt de beste inpassing: het geeft de hoogste bedrijfszekerheid en het beste bedrijfskundig resultaat. Het ontsmettingsproces kan betrouwbaar worden gevolgd met behulp van zuurstofmetingen, tellingen van totaal aaltjes en het gehalte aan nitraat, ammonium en bicarbonaat in het 1:2 volume-extract. Het bestaande protocol is met deze nieuwe kennis aangepast.

bron: Kas als Energiebron, 22/06/15

Doorontwikkeling biologische grondontsmetting (bodemresetten) als alternatief voor stomen – Eindrapport Wageningen UR, 2015

Other Posts

Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact