Geen categorie

Category Archives
Japanse duizendknoop

Bestrijding duizendknoop

We blijven de effectiviteit van Herbie tegen onkruiden voortdurend onderzoeken. Op dit moment beoordelen we de eerste testen van Herbie 72 tegen de Japanse duizendknoop op de voormalige vuilstort in Wageningen. Daarnaast wordt op dit moment grond afkomstig uit de openbare ruimte voorbereid om ondergrondse uitlopers van de Japanse duizendknoop (stolonen) te bestrijden met de Bodem Resetten bacteriën.


Machinaal folie leggen verbeterd

Loonbedrijf Seelen heeft een foliemachine aangepast waardoor buitenpercelen nu machinaal luchtdicht afgedekt kunnen worden.


Samenwerking Thatchtec en BTC

Samenwerking Thatchtec en BTC

Thatchtec en Bio Treat Center (BTC) uit Venlo gaan samenwerken aan de ontwikkeling van biologische bodemontsmetting.


Herbie toegepast in bollenteelt

Voortgang bloembollen-project

In Noord-Holland zijn 4 proefvelden aangelegd die zijn bewerkt met verschillende doseringen Herbie 72 en onbehandeld. Na het strooien en inwerken (15 – 30 cm) van de Herbie is elk perceel onder water gezet.


‘Bodemresetten’ bij chrysant geeft in juli de beste resultaten

Het ‘Bodemresetten’ bij chrysant geeft in juli de hoogste bedrijfszekerheid en het beste bedrijfskundig resultaat. Dat blijkt uit praktijk onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw, DLV Plant en Thatchtec.

‘Praktijkproef Chrysanten’, Agri Holland 22 juni 2015


Bodem bio kwekerij Greenshield ontsmet met Herbie 82

Hoe krijg je als biologisch teeltbedrijf je bodem weer schoon en klaar voor een nieuwe teelt? Bij GreenShield, het bedrijf van Ruud van Schie, wordt hiervoor het SKAL-gecertificeerde middel Herbie 82 gebruikt.


Nieuwe artikelen ‘Bodem Resetten’ in het vakblad ‘Gewasbescherming’

‘Bodem Resetten’ opnieuw onder de aandacht in het vakblad ‘Gewasbescherming’! Lees de nieuwe artikelen!


” Bodemresetten in de Seedvalley van Nederland”

We at Seedcare have chosen a new path, a biological aproach to purify our soil with the same or better result then steaming. We have worked together with Bodemresetten who has been providing knowledge, experience and…. Herbie!

Whatch the video of our day of labour.

Bodem resetten at SeedCare


Onderzoek van start naar Bodem Resetten in buitenteelten

Agrifirm Plant start samen met een reeks betrokken partijen op 26 september in Vredepeel versneld onderzoek op dat is gericht om bodem die besmet is met aaltjes, biologisch te ontsmetten. Deze nieuwe en unieke manier van grondbehandeling (‘Bodem Resetten’) speelt in op het vraagstuk van het gebruik van het reguliere middel Monam.


Vietnamese testen met Bodem Resetten

De Nederlandse vinding van bodemresetten is als noviteit gepresenteerd in de Vietnamese Chrysantenteelt. De presentatie maakte onderdeel uit van de handelsmissie met minister-president Mark Rutte.


Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact