Nieuws

Category Archives
Perceel met herbie en inundatie

Herbie vooral effectief bij wortelonkruiden

We krijgen steeds vaker de vraag of Herbie 72 ook werkt tegen onkruid. Het antwoord is ja; maar helaas (nog) niet voor alle onkruiden. In de praktijk zien we goede resultaten op het bestrijden van wortelonkruiden en zaden van cultuurgewassen. Helaas zijn de resultaten bij zaadonkruiden tot nu toe wisselend. We kiezen er dan ook voor om onze onderzoeken met Herbie 72 vooral te richten op wortelonkruiden en knol- en bolopslag.


Japanse duizendknoop

Bestrijding duizendknoop

We blijven de effectiviteit van Herbie tegen onkruiden voortdurend onderzoeken. Op dit moment beoordelen we de eerste testen van Herbie 72 tegen de Japanse duizendknoop op de voormalige vuilstort in Wageningen. Daarnaast wordt op dit moment grond afkomstig uit de openbare ruimte voorbereid om ondergrondse uitlopers van de Japanse duizendknoop (stolonen) te bestrijden met de Bodem Resetten bacteriën.


Machinaal folie leggen verbeterd

Loonbedrijf Seelen heeft een foliemachine aangepast waardoor buitenpercelen nu machinaal luchtdicht afgedekt kunnen worden.


Samenwerking Thatchtec en BTC

Samenwerking Thatchtec en BTC

Thatchtec en Bio Treat Center (BTC) uit Venlo gaan samenwerken aan de ontwikkeling van biologische bodemontsmetting.


Strokenteelt aardbeien

Herbie ingezet in strokenteelt

Duitse aardbeientelers stelden ons de vraag of het mogelijk is om Bodem Resetten toe te passen in rijen of stroken tegen lage kosten. Zij telen de aardbeien volvelds op met folie bedekte ruggen maar de problemen met aaltjes, verticillium en bodemmoeheid bleven jaar in jaar uit een uitdaging. Met 5 aardbeientelers zijn we gestart met het bewerken van de grond met Herbie.


Herbie toegepast in bollenteelt

Voortgang bloembollen-project

In Noord-Holland zijn 4 proefvelden aangelegd die zijn bewerkt met verschillende doseringen Herbie 72 en onbehandeld. Na het strooien en inwerken (15 – 30 cm) van de Herbie is elk perceel onder water gezet.


Banananplantage

Promotie Bananenziekte en Bodem Resetten

Eind augustus promoveerde de Filipijnse Maricar Salacinas aan de Wageningse Universiteit. Salacinas, werkzaam bij Dole Asia, verdedigde in haar onderzoek Bodem Resetten als kansrijke toepassing tegen de Panama-ziekte, met een bewezen bestrijding van 99 %. Dat zijn hoopvolle berichten nu ook in Zuid Amerika de gevreesde Panama ziekte TR-4 officieel is bevestigd.


Ard Reijtenbagh algemeen directeur

Per 1 juli is Ard Reijtenbagh bij Thatchtec in dienst getreden als algemeen directeur. Ard heeft zijn roots in de tuinbouw en is de afgelopen 30 jaar in verschillende schakels van de tuinbouwketen actief geweest. Met zijn internationale ervaring en netwerk zal Ard enthousiast een bijdrage gaan leveren aan de groei van Bodem Resetten.


Thatchtec maakt duurzame oplossingen voor chemische middelen

“Wereldwijd staat voedselproductie onder druk door de klimaatverandering, maar ook door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hier moet wat aan gebeuren”

Een middel, dat wel aanslag en mos aanpakt, maar geen schade aan de natuur brengt? Het is voor Henk Meints, ontwikkelaar bij Thatchtec BV, inmiddels geen toekomstmuziek meer. Samen met Maral coatings uit Hoogeveen ontwikkelde Thatchtec BV een duurzaam bio-polymeer coatingproces. We vroegen Henk wat deze bio-coating doet, en waar het voor ingezet kan worden.


Bodem Resetten – Biobased tegen bodemziekten

Ze vormen een groot probleem voor de wereldwijde gewassenteelt: aaltjes en schimmels. Na ruim vijf jaar grondig onderzoek heeft Thatchtec tot de bodem uitgezocht hoe we zulke ziekten met biobased technologieën kunnen bestrijden.


Page 1 of 3123

Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact