Eerste praktijk aanleg Bodem Resetten in Breezand

Eerste praktijk aanleg Bodem Resetten in Breezand

Agrifirm Plant heeft in samenwerking met Thatchtec BV het eerste praktijkperceel met Bodem Resetten aangelegd in de bollenteelt in Breezand. Doel is het perceel dat besmet is met voor de bollenteelt schadelijke aaltjes, weer vrij te krijgen van aaltjes.

Afgelopen week ‘resette’ Agrifirm Plant en Thatchtec de bodem bij een bollenteler in Noord-Holland. De bodem werd daar op een biologische wijze ontsmet met behulp van Herbie®. De vloeibare Herbie® producten werden met een mestinjecteur ingebracht. Daarna is de bodem afgedekt met folie, waardoor door de afbraak van de Herbie, zuurstofloosheid ontstaan. Bij deze zuurstofloze afbraak ontstaan vetzuren die de aaltjes doden.

Resultaat bekend over drie weken
Over drie weken wordt het perceel opnieuw officieel bemonsterd op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. Indien het aaltjesvrij is, kan het perceel weer vrijgegeven worden voor de bollenteelt.

Meer over Bodem Resetten
Een verbeterde versie van anaerobe grondontsmetting is ontwikkeld door Thatchtec BV samen met Wageningen UR. Hierbij wordt het middel Herbie®, een gemakkelijk afbreekbaar eiwit met een constante en bekende kwaliteit, ingewerkt in de bodem. Dit middel is afkomstig van plantaardige reststromen uit de agro-industrie. Het product is zowel beschikbaar in korrel- als in vloeibare vorm. De bodem wordt vervolgens gedurende twee tot drie weken afgedekt. Deze methode, bekend als Bodem Resetten, wordt al wel toegepast in de glastuinbouw maar toepassing in de vollegrond zoals in de bloembollenteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenten is nieuw.
Een van de Herbie producten, Herbie 82, heeft het bio certificaat Skal toegekend gekregen.

Artikel ‘Eerste praktijk aanleg Bodem Resetten in Breezand’, Agrifirm 11-09-2015

 

Other Posts

Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact