Nieuws

Thatchtec BV is penvoerder van het door Operationeel Programma Oost-Nederland gesubsidieerde project “HPP-geconserveerde, biocidevrije, watergedragen verven” (PROJ-00474). In dit project worden watergedragen, 100% biocide-vrij verfsystemen ontwikkeld o.a. door middel van conservering met ultrahoge waterdruk (High Pressure Processing).

Watergedragen verfsystemen bevatten biociden. De inzet van minder organische oplosmiddelen levert een microbieel kwetsbaarder systeem op dat voornamelijk chemisch moet worden geconserveerd voor de gewenste houdbaarheid. De verfindustrie heeft en krijgt te maken met een flink aangescherpte Europese regelgeving en zoekt alternatieven. Dit project is een duurzame ontwikkeling binnen de verfindustrie. Bij projectsucces kan

  • de inzet van biociden worden verminderd
  • het restant organische solvents in watergebaseerde verfsystemen worden verlaagd
  • het gebruik van synthetische binders worden gereduceerd