Nieuws

Perceel met herbie en inundatie

Herbie vooral effectief bij wortelonkruiden

We krijgen steeds vaker de vraag of Herbie 72 ook werkt tegen onkruid. Het antwoord is ja; maar helaas (nog) niet voor alle onkruiden. In de praktijk zien we goede resultaten op het bestrijden van wortelonkruiden en zaden van cultuurgewassen. Helaas zijn de resultaten bij zaadonkruiden tot nu toe wisselend. We kiezen er dan ook voor om onze onderzoeken met Herbie 72 vooral te richten op wortelonkruiden en knol- en bolopslag.


Japanse duizendknoop

Bestrijding duizendknoop

We blijven de effectiviteit van Herbie tegen onkruiden voortdurend onderzoeken. Op dit moment beoordelen we de eerste testen van Herbie 72 tegen de Japanse duizendknoop op de voormalige vuilstort in Wageningen. Daarnaast wordt op dit moment grond afkomstig uit de openbare ruimte voorbereid om ondergrondse uitlopers van de Japanse duizendknoop (stolonen) te bestrijden met de Bodem Resetten bacteriën.


Machinaal folie leggen verbeterd

Loonbedrijf Seelen heeft een foliemachine aangepast waardoor buitenpercelen nu machinaal luchtdicht afgedekt kunnen worden.


Samenwerking Thatchtec en BTC

Samenwerking Thatchtec en BTC

Thatchtec en Bio Treat Center (BTC) uit Venlo gaan samenwerken aan de ontwikkeling van biologische bodemontsmetting.


Strokenteelt aardbeien

Herbie ingezet in strokenteelt

Duitse aardbeientelers stelden ons de vraag of het mogelijk is om Bodem Resetten toe te passen in rijen of stroken tegen lage kosten. Zij telen de aardbeien volvelds op met folie bedekte ruggen maar de problemen met aaltjes, verticillium en bodemmoeheid bleven jaar in jaar uit een uitdaging. Met 5 aardbeientelers zijn we gestart met het bewerken van de grond met Herbie.


Herbie toegepast in bollenteelt

Voortgang bloembollen-project

In Noord-Holland zijn 4 proefvelden aangelegd die zijn bewerkt met verschillende doseringen Herbie 72 en onbehandeld. Na het strooien en inwerken (15 – 30 cm) van de Herbie is elk perceel onder water gezet.


Banananplantage

Promotie Bananenziekte en Bodem Resetten

Eind augustus promoveerde de Filipijnse Maricar Salacinas aan de Wageningse Universiteit. Salacinas, werkzaam bij Dole Asia, verdedigde in haar onderzoek Bodem Resetten als kansrijke toepassing tegen de Panama-ziekte, met een bewezen bestrijding van 99 %. Dat zijn hoopvolle berichten nu ook in Zuid Amerika de gevreesde Panama ziekte TR-4 officieel is bevestigd.


Ard Reijtenbagh algemeen directeur

Per 1 juli is Ard Reijtenbagh bij Thatchtec in dienst getreden als algemeen directeur. Ard heeft zijn roots in de tuinbouw en is de afgelopen 30 jaar in verschillende schakels van de tuinbouwketen actief geweest. Met zijn internationale ervaring en netwerk zal Ard enthousiast een bijdrage gaan leveren aan de groei van Bodem Resetten.


Thatchtec maakt duurzame oplossingen voor chemische middelen

“Wereldwijd staat voedselproductie onder druk door de klimaatverandering, maar ook door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hier moet wat aan gebeuren”

Een middel, dat wel aanslag en mos aanpakt, maar geen schade aan de natuur brengt? Het is voor Henk Meints, ontwikkelaar bij Thatchtec BV, inmiddels geen toekomstmuziek meer. Samen met Maral coatings uit Hoogeveen ontwikkelde Thatchtec BV een duurzaam bio-polymeer coatingproces. We vroegen Henk wat deze bio-coating doet, en waar het voor ingezet kan worden.


Bodem Resetten – Biobased tegen bodemziekten

Ze vormen een groot probleem voor de wereldwijde gewassenteelt: aaltjes en schimmels. Na ruim vijf jaar grondig onderzoek heeft Thatchtec tot de bodem uitgezocht hoe we zulke ziekten met biobased technologieën kunnen bestrijden.


Bodem Resetten óók financieel interessant

“Er is steeds meer bewijs dat Herbie doseringen naar beneden kunnen, terwijl de doding van bodemziekten net zo goed gaat. Met name jaarrond telers van chrysanten vonden in eerste instantie dat er (n.a.v. een eerder onderzoek van de WUR) geen prijsvoordeel was ten opzichte van stomen, maar daar komt nu dus verandering is.” Dat vertelt Henk Meints, teelspecialist en al jaren betrokken bij onderzoeken van de WUR naar bodemverbetering en gewasbescherming. Volgens Henk zit het onderzoek naar en de toepassing van het Bodem Resetten t.o.v. andere methoden in de lift.


Alles over grond ontsmetten!

Grondontsmetting is niet meer eenvoudig. Omdat gebruik van chemie steeds verder wordt beperkt, komen biologische methoden naar voren. Want niemand wil last hebben van onkruidzaden of ziekteverwekkers in de grond.


Herbie nieuw middel in strijd tegen fusarium?

Nog steeds ondervinden Nederlandse sla-telers grote problemen met fusarium. Henk Meints van Thatchtec hoopt hun snel goed nieuws te kunnen bieden. Uit Italiaans onderzoek blijkt dat het biologische middel Herbie sporen van fusarium in de grond kan doden.

Uitzending ‘Nederland Heeft Het!’ gemist? Kijk het nu terug!

Via onderstaande link kunt u ons nieuwsitem bekijken in de uitzending van ‘Nederland Heeft Het’.

Uitzending ‘Nederland Heeft Het!’ d.d. 22-10-2017


Volg ons in: Nederland Heeft Het!

Zondag 22 okt om 15:30 uur zijn wij te zien in het tv programma ‘Nederland Heeft Het!’.

Herhaling: zaterdag 28 okt. 2017 om 08:30 uur.


Herbie 72 succes wordt besproken in Italië. Lezing door Cersaa instituut aan het Gardameer dd 19 oktober 2017

October 19th, 12:40-13:00 p.m.
By: Andrea Minuto

Herbie 72®: a tool to standardize the adoption of anaerobic soil disinfestation for intensive cropping systems under realistic scenarios

Future IPM 3.0 – programma
Presentatie lezing


Reset uw bodem voor een duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden!

Aaltjes en schimmels vormen een groot probleem voor bodem en gewas. Steeds minder chemische middelen zijn toegestaan, waardoor de noodzaak voor een alternatieve, duurzame oplossing toeneemt. Een milieuvriendelijke manier om een aantal grondgebonden ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden is het resetten van uw bodem.

.Artikel ‘Bodem Resetten’; Agrifirm 20 juni 2017


Groen ontsmetten is serieuze optie

Bodem resetten, een nieuwe methode voor biologische grondontsmetting, scoort met meer dan 90 procent doding beter dan chemische natte grondontsmetting. De methode is nog prijzig, maar kan op termijn concurrerend worden.

Nieuwe Oogst 8 april 2017


Perceel tulpen stengelaaltjes vrij na Bodem Resetten

Een met stengelaaltjes besmet tulpenperceel waarop begin september de aanpak Bodem Resetten is toegepast, is deze week officieel vrij verklaard van een stengelaaltjesbesmetting.


Eerste praktijk aanleg Bodem Resetten in Breezand

Agrifirm Plant heeft in samenwerking met Thatchtec BV het eerste praktijkperceel met Bodem Resetten aangelegd in de bollenteelt in Breezand. Doel is het perceel dat besmet is met voor de bollenteelt schadelijke aaltjes, weer vrij te krijgen van aaltjes.


“Bodem vrij van ziekten en rijker aan bodemleven”

logo Tholen – Bodem resetten is een biologisch systeem waarmee ziekten in de bodem bestreden worden en tegelijkertijd de biologie in de bodem versterkt wordt. “Vandaar ‘resetten’ en niet ‘ontsmetten’,” legt Henk Meints uit aan Bloemen- en plantennieuws. “In theorie lijkt het wat ingewikkeld, maar de uitvoering is redelijk door telers te leren en de ervaringen met telers groeit gestaag. Maar als het goed gedaan wordt, is er geen betere methode. Er is een solide wetenschappelijke basis, steeds vaker worden uitstekende resultaten geboekt en kwekers die er eenmaal gevoel voor hebben gekregen zijn er zeer over te spreken.”

Interview Henk Meints (Thatchtec)


Bodem Resetten in de buitenteelten


‘Bodemresetten’ bij chrysant geeft in juli de beste resultaten

Het ‘Bodemresetten’ bij chrysant geeft in juli de hoogste bedrijfszekerheid en het beste bedrijfskundig resultaat. Dat blijkt uit praktijk onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw, DLV Plant en Thatchtec.

‘Praktijkproef Chrysanten’, Agri Holland 22 juni 2015


Samenwerking met Agrifirm in de buitenteelten

12 mei 2015 – Plant Algemeen
In het najaar van 2014 zijn, onder leiding van Agrifirm Plant met diverse andere partijen, op een aantal percelen proeven uitgevoerd met Bodem Resetten. Dit is een nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting. Deze proeven hebben veel informatie opgeleverd over de randvoorwaarden van toepassing van deze vorm van grondontsmetting in buitenteelten. Een verbeterde versie van anaerobe grondontsmetting is ontwikkeld door Thatchtec BV samen met Wageningen UR. Hierbij wordt het middel Herbie®, een gemakkelijk afbreekbaar eiwit met een constante en bekende kwaliteit, ingewerkt in de bodem.

Bodem Resetten: Unieke en milieuvriendelijke grondbehandeling


Zuid-Afrikaanse innovatieprijs voor Bodem Resetten

Thatchtec heeft voor Bodem Resetten een innovatie-award gewonnen op de Zuid-Afrikaanse beurs Undercover Farming Expo. De beurs werd vorige week gehouden in Pretoria.


Bodem bio kwekerij Greenshield ontsmet met Herbie 82

Hoe krijg je als biologisch teeltbedrijf je bodem weer schoon en klaar voor een nieuwe teelt? Bij GreenShield, het bedrijf van Ruud van Schie, wordt hiervoor het SKAL-gecertificeerde middel Herbie 82 gebruikt.


Nieuwe artikelen ‘Bodem Resetten’ in het vakblad ‘Gewasbescherming’

‘Bodem Resetten’ opnieuw onder de aandacht in het vakblad ‘Gewasbescherming’! Lees de nieuwe artikelen!


” Bodemresetten in de Seedvalley van Nederland”

We at Seedcare have chosen a new path, a biological aproach to purify our soil with the same or better result then steaming. We have worked together with Bodemresetten who has been providing knowledge, experience and…. Herbie!

Whatch the video of our day of labour.

Bodem resetten at SeedCare


Onderzoek van start naar Bodem Resetten in buitenteelten

Agrifirm Plant start samen met een reeks betrokken partijen op 26 september in Vredepeel versneld onderzoek op dat is gericht om bodem die besmet is met aaltjes, biologisch te ontsmetten. Deze nieuwe en unieke manier van grondbehandeling (‘Bodem Resetten’) speelt in op het vraagstuk van het gebruik van het reguliere middel Monam.


Vietnamese testen met Bodem Resetten

De Nederlandse vinding van bodemresetten is als noviteit gepresenteerd in de Vietnamese Chrysantenteelt. De presentatie maakte onderdeel uit van de handelsmissie met minister-president Mark Rutte.


Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact