Onderzoek van start naar Bodem Resetten in buitenteelten

Onderzoek van start naar Bodem Resetten in buitenteelten

Agrifirm Plant start samen met een reeks betrokken partijen op 26 september in Vredepeel versneld onderzoek op dat is gericht om bodem die besmet is met aaltjes, biologisch te ontsmetten. Deze nieuwe en unieke manier van grondbehandeling (‘Bodem Resetten’) speelt in op het vraagstuk van het gebruik van het reguliere middel Monam. ‘Bodem Resetten’ kan een milieuvriendelijk en voor omwonenden veilig alternatief bieden voor het gebruik van Monam. Dit middel voor grondontsmetting is sinds 25 augustus jl. alleen nog onder zeer strenge voorwaarden toegestaan. Het project wordt in 2014 gefinancierd door het ministerie van Economische zaken, dat is ingegaan op het verzoek van LTO Nederland.

Biologische grondontsmetting
Een bestaande versie van biologische grondontsmetting wordt al enkele jaren toegepast in vollegrondteelten. Hierbij worden grote hoeveelheden organisch materiaal, meestal gras, in de bodem ingewerkt waarna de bodem wordt afgedekt. De resultaten van deze methode zijn soms wisselend en vaak niet praktisch door het grote volume aan gras (40 ton/ha) dat moet worden aangevoerd en ingewerkt. Bovendien moet het worden uitgevoerd gedurende zes weken in de zomerperiode. Dit kost een teeltseizoen, dus inkomsten.

Afbreekbaar eiwit
Het bedrijf Thatchtec heeft samen met Wageningen Universiteit een middel ontwikkeld, Herbie®. Het is een gemakkelijk afbreekbaar eiwit dat een constante en bekende kwaliteit heeft en afkomstig is van plantaardige afvalstromen uit de agro-industrie. Het product is zowel beschikbaar in korrel- als in vloeibare vorm. Het middel wordt in de bodem ingewerkt, waarna de bodem gedurende twee tot drie weken wordt afgedekt. In kasteelten zijn hiermee goede resultaten behaald. Als de methode ook goed werkt in de vollegrond, is hij veel praktischer en in een kortere tijd uitvoerbaar dan de bestaande versie van biologische grondontsmetting.

Onderzoek
Binnen het project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methode op verschillende aaltjes en naar allerlei factoren die van invloed zijn op de effectiviteit en op de kosten. Het onderzoek start dit jaar op drie percelen; een perceel besmet met Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) in Limburg, een perceel besmet met het aardappelcysteaaltje, Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes) in Drenthe en een perceel besmet met Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) in Noord-Holland.

Samenwerkende partners
Het project wordt in 2014 gefinancierd door het ministerie van Economische zaken, dat is ingegaan op het verzoek van LTO Nederland. De samenwerkende partners Agrifirm Plant, PPO-AGV, Thatchtec, BLGG, SoilCares Research en LTO hopen het nu versnelde onderzoek voort te kunnen zetten in de periode 2015-2018.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie
Persbijeenkomst wanneer en waar?
Bij de start van de onderzoekproeven wordt op vrijdag 26 september a.s. van 13:00 – 15:00 uur een persbijeenkomst gehouden waarvoor de (vak)pers is uitgenodigd. De persbijeenkomst is op proefboerderij Vredepeel, Vredeweg 1C, 5816 AJ Vredepeel.
Programma: 13:00 uur ontvangst; 13:15 uur presentatie ‘Bodem Resetten’; 13:35 uur presentatie project; 13:50 uur vertrek naar het proefveld.
U kunt zich aanmelden voor deze persbijeenkomst bij Hetty Regeer: h.regeer@agrifirm.com.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hetty Regeer Projectleider Research & Development Agrifirm Plant M: (0)6 22 97 80 72.

Other Posts

Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact