Reset uw bodem voor een duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden!

Reset uw bodem voor een duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden!

Aaltjes en schimmels vormen een groot probleem voor bodem en gewas. Steeds minder chemische middelen zijn toegestaan, waardoor de noodzaak voor een alternatieve, duurzame oplossing toeneemt. Een milieuvriendelijke manier om een aantal grondgebonden ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden is het resetten van uw bodem.

.Artikel ‘Bodem Resetten’; Agrifirm 20 juni 2017

Hoe werkt het?
Met Bodem Resetten wordt de grond ontsmet op basis van zuurstofloosheid (anaerobie) met het middel Herbie, een gemakkelijk afbreekbaar eiwit met een constante en bekende kwaliteit, welke wordt ingewerkt in de bodem en afgedekt met folie.

Toepassingen
De methode is ontwikkeld door Wageningen UR samen met Thatchtec BV. Agrifirm ziet mogelijkheden voor toepassing van Bodem Resetten in de vollegrond, zoals in de bloembollenteelt, vollegrondsgroente, aardbeien, boom- en fruitteelt. Insteek is een effectieve, duurzame en betaalbare grondbehandeling tegen bodemziekten, die veroorzaakt worden door aaltjes, schimmels en onkruiden, zoals bijvoorbeeld knolcyperus.

Bodem Resetten of inunderen
Net als bij inundatie (inunderen is het voor langere tijd onder water zetten van een perceel) ontstaan er zuurstofloze omstandigheden waar een aantal aaltjes, schimmels en onkruiden aan dood gaan. Het gezonde bodemleven herstelt zich na een aantal weken weer.
Beide methoden maken gebruik van bacteriegroei die ontstaat onder zuurstofloze omstandigheden. Deze bacteriën zijn alleen actief in de zomermaanden bij een bodemtemperatuur van minimaal 16 á 17 °C.

Voordelen van Bodem Resetten
De methode is door de aanvoer van Herbie en het afdekken met folie kostbaarder dan inundatie. Daarentegen biedt Bodem Resetten de volgende voordelen:
Korte tijdsduur van de behandeling. Inunderen 8-14 wk. Bodem Resetten 3-6 wk! (afhankelijk van de Herbie dosering)
Geen restanten van besmette dijkgrond
Het eenvoudig behandelen van kleinere oppervlaktes

Nuttige tips bij de uitvoering van Bodem Resetten
De methode werkt het beste op zand- en zavelgrond, op veen en klei is het resultaat te onzeker.
Voer de behandeling uit bij zo hoog mogelijke bodemtemperatuur, minimaal 16 á 17 graden.
De grond moet minimaal zaaivochtig zijn. Eventueel voor het resetten nog beregenen.
Groene gewasdelen verwijderen of minimaal 14 dagen voor de behandeling onderwerken en laten verteren

Other Posts

Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact