Voortgang bloembollen-project

Herbie toegepast in bollenteelt

Voortgang bloembollen-project

Samen met zes Noord Hollandse bollentelers en de KAVB werkt Thatchtec aan de doorontwikkeling van BRIën. Daarvoor zijn 4 veldproeven aangelegd in Noord-Holland die zijn bewerkt met verschillende doseringen Herbie 72 en onbehandeld. Na het strooien en inwerken (15 – 30 cm) van de Herbie is elk perceel onder water gezet.

Eerder onderzoek toonde al aan dat met deze techniek een bredere ziektebestrijding kan plaats vinden en de bodembiologie sterk verbeterd. We willen nu graag weten wat de effecten zijn bij verschillende doseringen Herbie en bij verschillende temperaturen. De effectiviteit en de voorspelbaarheid van ziektedoding (aaltjes en chlamydosporen) stellen we vast aan de hand van redoxmetingen.

Uit de redox metingen bleek dat de onbehandelde velden goede waarden toonden maar dat dit beperkt is tot slechts de bovenste 2 cm van de bouwvoor. Daarnaast blijkt dat bij een lagere doseringen de ontwikkeling van gasbellen duidelijk achterblijft. Op dit moment worden de eerste percelen plantklaar gemaakt en bemonstert op aaltjes.

Other Posts

Wilt u weten wat Bodem Resetten voor u kan doen, neem dan contact met ons op.

Contact